hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet scarpe hogan outlet

Новости, Події | 10th Червень 2019

Управління культури і туризму Рівненської обласної ради

Культурно-археологічний центр Пересопниця

науково-практична конференція

Нові дослідження памяток археології на Волині

15-16 листопада 2019 р.

Конференція присвячується 870-ти річчю від дати першої літописної загадки про Пересопницю та160-ти річчю від дня народження Катерини Мельник-Антонович

До уваги приймаються дослідження за наступними напрямками:

  • Літописні міста Волині;
  • Волинь у сучасних археологічних дослідженнях;
  • Дослідження пам’яток археології Волині та України;
  • Фондові колекції;
  • Історична реконструкція пам’яток археології

Планується видати збірку матеріалів до початку конференції. Для публікації матеріалів доповіді необхідно надати електронну версію або надіслати її на e-mail до 1 серпня 2019 р. тільки на цю адресу: PERESOPNITSA@icc.rv.ua

Вимоги до оформлення матеріалів:

 

  • Доповідь виконана в текстовому редакторі Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ – 0,5 см обсягом до 12 сторінок (0,5 друкованого аркуша). На першій сторінці у правому верхньому кутку – ім’я, прізвище автора (шрифт жирний), у дужках (назва міста), посада, вчене звання. Назву статті друкувати по центру звичайними літерами (шрифт жирний).
  • Обовязково анотація (до 800 знаків) та ключові слова українською та англійською мовами
  • Літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією після тексту статті (напр.: [3, с. 25], де перша цифра – номер джерела в списку; друга – сторінка. Література оформлюється наступним чином:

Для книги: Прізвище І. П. Назва книги. – Місце: Видавництво, Рік. – 100 с.

Для статті: Прізвище І. П. Назва статті // Назва видання (журналу, газети): журнал (газета). – Рік. – Т. 1, № 1. – С. 1–10.

  • Таблиці та малюнки окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носії; розширення не менше 300 dpi, у форматі *.jpeg або *.tiff. Не допускаються схеми та малюнки у вигляді малюнків MS Word. Підписи до рисунків окремим файлом Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman;

Увага!

Матеріали, виконані не за вказаними вимогами, друкуватися не будуть!!!

Конференція відбудеться 15-16 листопада 2018 р. в приміщенні Культурно-археологічного центру Пересопниця (збір учасників конференції 0 9.00 у м. Рівне на Театральній площі доїзд у с. Пересопниця за рахунок приймаючою сторони. Початок засідань: 15.11.2018 о 10.00,

Для складання програми засідань просимо надіслати публікації та повідомити про необхідність замовлення готелю до 1 серпня 2019 р..

Оргкомітет витрат із проїзду до м. Рівне та проживання учасників конференції не несе.

Телефон для довідок: (097) 70-51-542

email: PERESOPNITSA@icc.rv.ua

                                                                                                                     ОРГКОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________

__________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)______________________

__________________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково) ________________________________

__________________________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)___________________________________
Тема наукової доповіді:______________________________________________

__________________________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна _______

Комментирование закрыто.